Wydłużenie stóp bramki wysokiej.

Bramki wysokie tak zwane furty wysokie lub bramki stadionowe mają solidną konstrukcję wykonaną ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej. Solidna ciężka konstrukcja mimo dużej i solidnej masy wymaga również solidnego montażu. Wszystkie bramki obrotowe, mające bezpośredni kontakt z osobami przechodzącymi narażone są na specyficzne obciążenia. Wynikają one z napierania osób przechodzących z dwóch przeciwnych kierunków, z dużą częstością oraz intensywnością, powodując luzowanie połączeń, wyrywania połączeń a nawet pękania spawów. Istotnym czynnikiem do uniknięcia problemów z mocowaniem urządzeń kontroli dostępu jest stabilne podłoże pod montaż bramki. Jeśli podłoże do mocowania posiada odpowiednią wytrzymałość, twardość i nośność to przy zastosowaniu odpowiedniej techniki mocowania uzyskamy mocne i trwałe zamocowanie bramek. Dla bramek wysokich konieczny jest zbrojony fundament betonowy w przypadku montażu na zewnątrz lub wylewka betonowa o podwyższonej wytrzymałości w przypadku montażu wewnątrz pomieszczeń. Fundament zewnętrzny w standardowej wersji powinien być wykonany na równo z chodnikiem przylegającym, tzn. na tym samym poziomie bez progów lub uskoków. W przypadku pochylenia terenu więcej od ok 3%, poziomy fundament spowoduje powstanie progów na połączeniu z chodnikiem. Jeśli chodnik wykonany jest z kostki brukowej, lepszym rozwiązaniem wykonanie fundamentu pod kostką brukową na poziomie podsypki niższego poziomu spadku chodnika i przykrycie kostką zgodnie ze spadkiem terenu. Montaż do tak przygotowanego fundamentu przykryty kostką brukową nie jest możliwy, ale zamontowanie bramki do fundamentu i obłożenie profili konstrukcji bramki kostką jest jedynym właściwym rozwiązaniem.  Rozwiązanie to wymaga specjalnego przygotowania bramki polegającego na wykonaniu konstrukcji bramki z profilami mocującymi przedłużonymi o wysokość wszystkich warstw chodnika ponad fundament, ale mierzonym w granicy fundamentu i chodnika wznoszącego się.  Aby przygotować bramkę do montażu „pod kostkę” wystarczy w zamówieniu określić dodatkową opcję „wydłużenie stóp bramki”