Kontrakty serwisowe

Kontrakty serwisowe umożliwiają wprowadzenie rozszerzonych usług i świadczeń serwisowych takich jak:

  • rozszerzenie okresu gwarancji,
  • bezpłatny serwis eksploatacyjny,
  • ustalony termin napraw i udzielanego wsparcia technicznego,
  • asysta serwisowa,
  • sprzęt zastępczy podczas naprawy