Skip to main content

Wydłużenie stóp bramki obrotowej, wysokiej.

Istotny jest montaż bramki.

Bramki wysokie tak zwane furty wysokie lub bramki stadionowe mają solidną konstrukcję wykonaną ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej. Solidna ciężka konstrukcja mimo dużej i solidnej masy wymaga również solidnego montażu. Wszystkie bramki obrotowe, mające bezpośredni kontakt z osobami przechodzącymi narażone są na specyficzne obciążenia. Wynikają one z napierania osób przechodzących z dwóch przeciwnych kierunków, z dużą częstością oraz intensywnością, powodując luzowanie połączeń, wyrywania połączeń a nawet pękania spawów. Istotnym czynnikiem do uniknięcia problemów z mocowaniem urządzeń kontroli dostępu jest stabilne podłoże pod montaż bramki. Jeśli podłoże do mocowania posiada odpowiednią wytrzymałość, twardość i nośność to przy zastosowaniu odpowiedniej techniki mocowania uzyskamy mocne i trwałe zamocowanie bramek. Dla bramek wysokich konieczny jest zbrojony fundament betonowy w przypadku montażu na zewnątrz lub wylewka betonowa o podwyższonej wytrzymałości w przypadku montażu wewnątrz pomieszczeń.

Wydłużenie stóp bramki
Szkic przykładowego wydłużenia stóp bramki.

Montaż do fundamentu zewnętrznego.

Fundament zewnętrzny w standardowej wersji powinien być wykonany na równo z chodnikiem przylegającym, tzn. na tym samym poziomie bez progów lub uskoków. W przypadku pochylenia terenu więcej od ok 3%, poziomy fundament spowoduje powstanie progów na połączeniu z chodnikiem. Jeśli chodnik wykonany jest z kostki brukowej, lepszym rozwiązaniem wykonanie fundamentu pod kostką brukową na poziomie podsypki niższego poziomu spadku chodnika i przykrycie kostką zgodnie ze spadkiem terenu. Montaż do tak przygotowanego fundamentu przykryty kostką brukową nie jest możliwy, ale zamontowanie bramki do fundamentu i obłożenie profili konstrukcji bramki kostką jest jedynym właściwym rozwiązaniem.  Rozwiązanie to wymaga specjalnego przygotowania bramki polegającego na wykonaniu konstrukcji bramki z profilami mocującymi przedłużonymi o wysokość wszystkich warstw chodnika ponad fundament, ale mierzonym w granicy fundamentu i chodnika wznoszącego się.  Aby przygotować bramkę do montażu “pod kostkę” wystarczy w zamówieniu określić dodatkową opcję “wydłużenie stóp bramki”.