Skip to main content

Jak dobrać zasilacz do bramki kontroli dostępu?

Większość dostępnych urządzeń elektrycznych zasilanych jest z sieci elektrycznej o napięciu 230V. Mimo ogólnodostępnego napięcia 230V, coraz to więcej urządzeń elektromechanicznych jest wykonywanych na napięcia bezpieczne 24V. Wynika to z prostej zasady, łatwiejszego sterowania niższym napięciem oraz coraz to większej sprawności tych urządzeń. Urządzenie zasilone napięciem 24V AC/DC wymaga odpowiedniego zasilacza przetwarzającego napięcie sieciowe 230V AC na odpowiednie dla urządzenia napięcie pracy. Przykładowo najnowsze szlabany czy napędy bram mają zasilacze AC/DC wbudowane w sterownik urządzenia, a silniki napędu pracują na napięciu 24V DC.  Podobne rozwiązanie jest zastosowane w bramkach obrotowych, z tym iż zasilacz jest wystawiony na zewnątrz bramki. Bramki nie mają wbudowanego zasilacza, a jego dobór i umiejscowienie w budynku jest wykonywany na etapie projektowania zestawu urządzeń. Zależnie od rodzaju bramki, wymagań oraz warunków środowiskowych można dobrać odpowiedni do pracy zasilacz.

Tak było kiedyś:

Zasilacz retro do bramek obrotowych
Już nie stosowany, ale czasem spotykany zasilacz do bramki.

 

Tak było nie tak dawno:

Poręczny z uchwytem transformator zasilający.
W starszych instalacjach jeszcze z powodzeniem pracują.

 

Jaki zasilacz do bramki obrotowej?

Standardowo bramki obrotowe zasilane są napięciem 24 V AC. Napięcie takie dostarczymy za pomocą transformatora bezpieczeństwa pozwalającego na zmianę napięcia sieciowego 230V na bezpieczne napięcie 24V AC zasilającego bramkę. Oprócz napięcia zasilającego 24V do poprawnego zasilenia bramki konieczna jest odpowiednia wydajność prądowa zasilacza podawana w amperach [A]. Pod względem energetycznym, zasilanie bramki rozpatruje się w wielkości pobieranej mocy w watach i dobiera się zasilacz o odpowiedniej wydajności mocy do maksymalnej konsumpcji konkretnej bramki, podanej w karcie katalogowej bramki.

W przypadku, gdy bramka wyposażona jest w funkcję ramion opadających to konieczne jest zwiększenie mocy transformatora. W przypadkach szczególnych, gdy potrzebujemy zastosować podtrzymanie zasilanie bramki w sytuacji zaniku zasilania sieciowego, to możemy zastosować zasilacze buforowe impulsowe DC o odpowiedniej mocy oraz odpowiedniej pojemności akumulatorów. Nie zalecana jest eksploatacja zasilaczy buforowych z bramkami z ramionami opadającymi, z uwagi na zwiększony pobór mocy bramki z modułem DA- ramion opadających oraz zwiększonym prądem startowym w momencie uruchomienia bramki, co może wywołać przeciążenie zasilacza.

Zasilacz transformatorowy 24V AC
Transformator bezpieczny 24V AC do zasilania bramek.

 

Czy jeden zasilacz na wszystkie bramki, czy na każdą oddzielnie?

Zwykle stosujemy jeden zasilacz na jedną bramkę, ale są przypadki łączenia zasilania np. para bramek uchylnych pracujących w trybie Master-Slave. Dwie bramki możemy zasilić z zasilacza, transformatora odpowiednio zwiększając moc zasilacza. Nie zalecamy stosowania jednego zasilacza – transformatora na kilka bramek, z uwagi iż odłączenie części bramek z zasilania, spowoduje zwiększenie napięcia zasilania na pozostałe bramki, powodując przegrzewanie się bramek lub nawet uszkodzenie. Również w sytuacji uszkodzenia zasilacza, gdy zasila on wszystkie bramki skutkuje tym, że cały zespół bramek mamy unieruchomiony. Rozdzielenie zasilania oddzielne na każdą bramkę pozwala uniknąć takiej sytuacji, jak i również ułatwia serwisowanie bramek.

Zespół zasilaczy 24V do bramek
Na każdą bramkę przypada jeden oddzielny zasilacz.

 

Jak zasilać bramki wysokie?

Bramki wysokie, tzw furty stadionowe, zasila się tak samo jak bramki niskie, zwykle z transformatorów. Jeżeli bramka jest zamontowana na zewnątrz, w większej odległości od budynku, czy miejsca, gdzie można by zamontować zasilacz to najlepszym rozwiązaniem jest postawienie elektrycznej skrzynki zewnętrznej w pobliżu bramki i umieszczenie w niej zasilaczy. Gdy odległość od budynku jest znaczna powyżej 50 m  to doprowadzenie zasilania 24 V powoduje dość duże straty na przewodach zasilających. Mozę to skutkować niską wydajnością pracy mechanizmu lub wadliwą pracą, uniemożliwiającą prawidłowe użytkowanie bramki.

Zasilacze w skrzynce zewnętrznej.
Zasilacze bramek w zewnętrznej skrzynce elektrycznej.

 

Zasilacz do bramek SG- Speed-Gates

Bramki SG2, SG3, SG4 zasilane są tylko napięciem 24 V DC. Podłączając zasilanie AC doprowadzimy do uszkodzenia podzespołów bramki. Istotne przy podłączaniu zasilacza jest odpowiednie połączenie pary zestawu bramek Master-Slave, aby jeden zasilacz 24V DC zasilał oba moduły zsynchronizowane. Niższy pobór mocy od bramek obrotowych przekłada się na niższe wymagania w przypadku zasilania z zasilaczy buforowych. W przypadku zasilaczy DC nie ma obostrzeń odnośnie podłączania większej ilości bramek do jednego zasilacza, ale z uwagi na warunki serwisowe, lepiej stosować zasadę: 1 bramka – 1 zasilacz.

Zasilacz impulsowy DC.
Czytnik Roger zamontowany na pokrywie bramki.

 

Czy do bramki GT1/GT2 konieczny jest zasilacz?

Wyjątkowo tylko bramki GT1/GT2 z uwagi na konstrukcję, zasilane są napięciem 230V bezpośrednio z sieci energetycznej, więc nie potrzebują zasilaczy. Elementy sterownika i innych podzespołów niskonapięciowych są zasilane z wbudowanego zasilacza 24V DC.

Sposób zasilania bramek GT
Wyjątkowo bramki GT są zasilane z sieci 230V.

 

Gdzie zamontować zasilacz bramek kontroli dostępu?

Zazwyczaj zasilacze najwygodniej zamontować w miejscu, gdzie jest dostępne zasilanie 230V, oraz gdzie mają dostęp tylko uprawnione osoby. Zwykle jest to szacht elektryczny, rozdzielnia lub pomieszczenie chronione, zamknięte dla osób postronnych. W praktyce miejsce wyznaczają kable wyprowadzone przez elektryka na podstawie wykonanego lub skopiowanego projektu.  Miejsca bywają różne, pod schodami, pod ladą recepcyjną, nad sufitem podwieszanym, w szafie rozdzielni elektrycznej, na suficie w piwnicy pod bramkami. Gdzie by nie były zamontowane zasilacze to zwykle są umieszczone w skrzynkach – obudowach metalowych, zależnie od warunków w których mają pracować, szczególnie, gdy jest ich więcej niż jeden.

Skrzynka z zasilaczami na ścianie
Zestaw zasilaczy w metalowej skrzynce.