Skip to main content

Piktogramy informacyjne do bramek

Nieomal wszystkie urządzenia kontroli dostępu, w celu lepszej komunikacji z użytkownikiem posiadają piktogramy informujące o stanie bramki. Szczególnie ważne są w bramkach, które w momencie odblokowania nie wykazują zachęty do przejścia, pozostają w spoczynku, np. bramki obrotowe niskie, bramki obrotowe wysokie. Najlepszą techniką wykonania piktogramów w bramkach była technika diod LED. Pierwsze piktogramy LED zawierały diody czerwone ustawione w kształt krzyżyka oraz diody zielone ustawione w kształt strzałki, zestawione w jednym segmencie. Podświetlony czerwony krzyżyk wskazuje przejście zablokowane natomiast zielona strzałka oznacza możliwość wykonania przejścia, zezwolenie na przejście. W bramkach stosuje się dwa piktogramy strzałka/krzyżyk na jedno przejście, ustawione w każdym kierunku przejścia. Sposób zapalania się znaków strzałki i krzyżyka w piktogramach jest kontrolowany przez sterownik mikroprocesorowy bramki. W najnowszych rozwiązaniach piktogramów LED zastosowane są diody LED kolorowe, w postaci matrycy 8×8, pozwalające na wyświetlenie dowolnego koloru wykorzystując podstawowe kolory  R-G-B.  Z uwagi na techniczne rozwiązanie matrycy diod RGB, moduł piktogramu RGB zawiera wbudowany mikroprocesor zarządzający całą matrycą diod wyświetlając strzałkę i krzyżyk z możliwością ruchu animowanego. Piktogramy LED RGB oraz poprzednie LED mogą być obsługiwane przez sterownik do bramki – MAGTRONIK, natomiast sterownik bramki BASIC obsługuje tylko wersję LED.  Bramki uchylne w wersji automatycznej zasadniczo nie potrzebują piktogramów LED z uwagi na samoczynne otwarcie w momencie odblokowania, np. GR1-A, (wg poprzednich modeli BR1-UWA) otwierając się za pomocą serwomechanizmu, zapraszają do wykonania przejścia, więc piktogram pełni tylko funkcję kontrolną i ozdobną. W bramkach uchylnych mechanicznych, np. BR1-U, BR1-USC itp,  bez elektronicznego sterowania stosuje się tylko piktogramy informacyjne w postaci tabliczki zamocowanej na ramieniu wskazującej możliwe kierunki przejścia, piktogram przedstawiający znak zakazu oraz piktogram przedstawiający strzałkę – znak nakazu.  Bramki sensoryczne typu SG, działające jak bramki uchylne posiadają piktogramy, mimo iż kierunek zadziałania bramki, wychylenia jednoznacznie wskazuje na możliwość przejścia w danym kierunku. W tym przypadku piktogramy pełnią funkcję również kontrolną oraz uzupełniającą doznania wizualne.

Piktogram LED krzyżyk.

Piktogram LED krzyżyk.

Piktogram LED strzałka.

Piktogram LED strzałka.

Piktogram LED krzyżyk RGB.

Piktogram LED RGB krzyżyk.

Piktogram LED strzałka RGB.

Piktogram LED RGB strzałka.