Skip to main content

Okresowe przeglądy techniczne bramek kontroli dostępu

Zapewnieniem najtańszej oraz bezawaryjnej eksploatacji urządzeń jest stosowanie usługi przeglądów technicznych wykonywanych wg ustalonych harmonogramów czasowych. Przeglądy techniczne są wykonywanie w miejscu użytkowania urządzeń i mogą być przeprowadzane w czasie dogodnym dla klienta, również w porach poza standardowymi godzinami pracy oraz w weekendy, nie zakłócając normalnego funkcjonowania zakładu pracy czy biura.