Skip to main content

Prokontrol – systemy kontroli dostępu

Ochrona mienia oraz zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych to nadrzędne cele stosowanych elektronicznych systemów kontroli dostępu. Aktualnie większość projektowanych budynków biurowych, administracyjnych, produkcyjnych czy obiektów sportowych wyposaża się w zaawansowane systemy kontroli i zabezpieczeń. Wdrożenie systemu kontroli dostępu umożliwia nadzór nad pracownikami, zwiększa bezpieczeństwo dostępu do zasobów i majątku firmy, ogranicza dostęp osób niepowołanych z zewnątrz. System KD zależnie od jego klasy i rozpoznania może składać się z jednego czytnika kart czy zamka szyfrowego działającego autonomicznie, lub wielu czytników i kontrolerów zestawionych i zarządzanych ze specjalistycznego oprogramowania KD i powiązanych z innymi systemami np. alarmowymi czy monitoringu.

Systemy kontroli dostępu
W skład typowego systemu kontroli dostępu wchodzą: czytniki, kontrolery dostępu, urządzenia komunikacyjne- transmisji danych, moduły zasilania, oprogramowanie zarządzające oraz urządzenia i elementy blokad mechanicznych – bramki , rygle, zwory elektromagnetyczne.

Zależnie od metody identyfikacji czytniki KD mogą być wyposażone w moduły:

  • zbliżeniowe,
  • czytniki RFID,
  • odczytu kart chipowych,
  • odczytu kart magnetycznych,
  • biometryczne

Kontrolery dostępu są głównym elementem systemu. Zadaniem kontrolera jest przetworzenie informacji odczytanej z podłączonego czytnika, zapis występujących zdarzeń (rejestracja karty , otwarcie drzwi, sabotaż kontrolera) weryfikacja i wykonanie określonego zadania (otwarcia przejścia, blokady, włączenie alarmu ) zależnie od konfiguracji oraz ustawionych uprawnień osoby rejestrującej identyfikator. Kontroler poprzez moduł komunikacji przesyła zebrane informacje systemu do oprogramowania zarządzającego w celu analizy oraz dalszego przetworzenia.

program kontroli dostępu